PARAFIA
małżeństwo PDF Drukuj Email

Małżeństwo, już z natury i z zamysłu Bożego służy zbawieniu człowieka.      Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, aby stanowiło ono      przymierze ludzi z Bogiem oraz mężczyzny z kobietą, na wzór oblubieńczego      przymierza Chrystusa z Kościołem. Sakramentalne małżeństwo i rodzina są w      Kościele najmniejszą wspólnotą zbawczą, wypełniającą konkretne zadania we      wspólnocie całego Ludu Bożego i słusznie nazywają się      „domowym Kościołem” (por. KK 11).

 

Co jest potrzebne, aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński:

Aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński narzeczeni są zobowiązani:

• uczestniczenie w naukach przed ślubnych

• uczestniczyć w dwóch indywidualnych spotkaniach z Powierniczką Rodzin.

• uczestniczyć w dniu skupienia dla narzeczonych, który odbywa się cztery razy w roku (II Niedziela Adwentu, III Niedziela Wielkiego Postu, II Niedziela czerwca, III Niedziela września) o godz. 14:30 w kościele św. Walentego i jest połączony ze Mszą św.

• spisać w obecności księdza protokół przedślubny nie wcześniej niż 3 miesiące, ale też (bardzo prosimy) nie później niż 2 miesiące przed datą ślubu.

 

Do tego protokołu należy przynieść:

 

◦ jeśli ślub ma być konkordatowy – zaświadczenia z USC, jeśli wcześniej był ślub cywilny – akt małżeństwa;

◦ dowody osobiste;

◦ akt chrztu św., jeśli któryś z narzeczonych nie był ochrzczony w naszej parafii;

◦ poświadczenie przyjęcia sakramentu bierzmowania (może być adnotacja na akcie chrztu św.);

◦ świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej lub zawodowej;

◦ zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo narzeczonych w dniu skupienia i indywidualnych spotkaniach z Powierniczką Rodzin.