PARAFIA
kapłaństwo PDF Drukuj Email


W Kościele jest tylko jedno kapłaństwo - kapłaństwo Jezusa Chrystusa, który siebie samego złożył w ofierze Ojcu. 

Wszyscy ochrzczeni mają w tym kapłaństwie swój udział. Dlatego każdy z nas w czasie Mszy świętej może współofiarowywać Bogu duchowe dary.

Jednak Pan dopuścił niektórych do szczególnego udziału w swoim kapłaństwie, aby ich posługa była znakiem obecności Bożej w Kościele. W ten sposób powstało służebne kapłaństwo, nazywane także hierarchicznym.
Z czasem utrwaliło się, że do stanu kapłańskiego należą biskupi (mający pełnię kapłaństwa) oraz prezbiterzy i diakoni.

Pamiętajmy o modlitwie za kapłanów jak również o nowe powołania kapłańskie,szczególnie z naszej parafii

 

WŚSD w Katowicach